เกมพนันไก่ชนคืออะไร

เกมพนันไก่ชนคืออะไร

เกมพนันไก่ชนคืออะไร

เกมพนันไก่ชนตืออะไร

เกมพนันไก่ชนคืออะไร

 

เกมพนันไก่ชน เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มของเซียนไก่ที่เปิดบ่อนไก่ เพื่อนำไก่มาทำการแข่งขันกันในสนามที่ได้มาตรฐาน ซึ่งในปัจจุบันไก่ชนนั้นเป็นที่นิยมของคนเป็นจำนวนมาก ไม่ต่างจากการพนันอื่นๆ

มารู้จักกับการพนันไก่ชนกัน

การพนันไก่ชน เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มของเซียนพนันไก่ เพราะส่วนมากการพนันไก่ชนนั้นจะเปิดขึ้นเฉพาะเซียนพนันไก่ชนเท่านั้น โดยจะมีบ่อนไก่ที่ได้มาตรฐานให้เหล่าบรรดาเซียนพนันนำไก่ไปแข่งขันกันในสนาม ซึ่งในปัจจุบันนี้ พนันไก่ชนเริ่มเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเซียนพนันหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็สามารถเล่นพนันไก่ชน ผ่านออนไลน์ ได้อย่างง่ายๆ นอกจากนี้ไก่ชนก็ถือว่าเป็นมรดกของประเทศไทยอย่างหนึ่งอีกด้วย เพราะมีมาตั้งแต่สมัยอดีต แต่ในการเล่นและรูปแบบการเดิมพันนั้นก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และตามรสนิยมของนักพนันเพื่อให้มีสีสันและความสนุกที่มากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ยังเคยเป็นการละเล่นในสมัยอดีตที่มีความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ผู้คนอาชีพเกษตรกรรม เพราะเป็นกิจกรรมสันทนาการด้านวัฒนธรรม จารีต และความเชื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชน หรือเพื่อการพบปะแลกเปลี่ยน เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ไก่บ้านให้มีความแข็งแรง ทรหด มากขึ้น รวมไปถึงการมีลีลาต่อสู้ที่ดุดันขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนไทยที่มักนิยมเล่นกันหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวผลพืช อาทิเช่น ช่วงวันสงกรานต์ และตามเทศกาลต่างๆ ที่มีการหยุดพักผ่อน และเหล่าชาวบ้านจะมาแข่งขันกันเพื่อเป็นการสันทนาการ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การละเล่นพื้นบ้านนี้ได้ถูกดัดแปลงมาเป็นเกมการพนัน และกฎเกณฑ์ต่างๆในการเล่นนั้นก็ถูกปรับแต่งให้มีความน่าตื่นเต้น และเร้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เล่นนั้นจะรอลุ้นจากการแข่งขัน ซึ่งในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆ ของคนไทยที่มีต่อการละเล่นชนไก่นั้นถือว่าเป็นการละเล่นที่ผูกพันกันมาทั้งเรื่องของความสนุกสนาน และความเชื่อ จากทางเกษตรกรรมภาคเกษตรมาอย่างช้านาน ดังนั้นในการเล่นการพนันจึงมีมิติมุมมองที่แตกต่างกันไป บางสายอาชีพอาจจะมองว่าเป็นเกมการพนันที่ทารุณกรรมสัตว์ แต่ผู้เลี้ยงไก่มองว่าเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน และเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวตนเองได้ เป็นต้น

ธุรกิจการพนันไก่ ประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายอาชีพ หลายชนชั้น เข้ามาร่วมวงการพนันด้วยเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ตลาดของการพนันไก่ชนนั้นจะมีเป้าหมายในเชิงธุรกิจเป็นปัจจัยหลัก รวมไปถึงกลุ่มนักพนัน คนเลี้ยง สนามไก่ เพื่อธุรกิจการพนันโดยเฉพาะ ทั้งนี้ความสัมพันธ์ของสนามชนไก่ชนก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่ต่างกับสิ่งอื่น

สนามชนไก่ชนระดับพื้นที่มี 2 ความสัมพันธ์ด้วยกันดังนี้

ความสัมพันธ์แนวดิ่ง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของไก่กับสนามชนไก่ รวมไปถึง ชเจ้าหน้าที่รัฐต่าง ๆ อาทิเช่า เจ้าหน้าที่ส่วนการปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐ และนักการเมือง และความสัมพันธ์แบบแนวราบ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของไก่โดยตรง และความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงไก่ด้วยกันเอง

สนามชนไก่ชนแบบธุรกิจมี 3 ความสัมพันธ์ดังนี้ ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ส่วนปกครองท้องที่ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบ่อนกับเจ้าหน้าที่รัฐ และความสัมพันธุ์ระหว่างเจ้าของบ่อนกับนักการเมือง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์สนามชนไก่แบบธุรกิจนั้น จะมีการเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าการพนันไก่ชน ตลอดจนไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ในมิติอื่น

กติกาการเล่น ไก่ชน

  • ผู้เล่นจะต้องนำไก่ของตนเองมาชั่งน้ำหนัก และลงทะเบียนทำสายพันธุ์ก่อนจะเริ่มลงเล่น
  • จะต้องเปรียบเทียบไก่โดยใช้น้ำหนัก และส่วนสูงเป็นเกณฑ์
  • ไก่ชนทุกตัวที่ลงแข่งจะต้องสวมเดือนด้วยนวมมาตรฐานของแท้จาสนามชนไก่
  • การเข้าปากเสริมปีกไก่ ผู้เล่นสามารถทำได้ก่อนเริ่มการแข่งขัน
  • ใช้เวลาการแข่งขันเป็นจำนวนยกในแข่งขันคือ 5 ยก (เรียกว่าอัน) ยกละ 10 นาที ให้เวลาพักยก 2 นาที
  • ผู้เล่นสามารถให้น้ำไก่ได้ในถาดมุมของตนเองบริเวณสนามชนไก่ โดยใช้อุปกรณ์ที่ทางสนามแข่งจัดให้เท่านั้น
  • ไม่มีการอนุญาตให้ ทั้งสองฝ่ายทำการไขหัว ถ่างตา และเย็บแผล ระหว่างทำการพักยก
  • ห้ามใช้น้ำมันยาหม่องและสารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้นรวมถึงยาบำรุงกำลังต่าง ๆ กับไก่ที่ทำการแข่งขันหากทางสนามได้หากตรวจพบจะถูกปรับแพ้ทันที
  • วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ได้แก่ ข้าวสึด ขนไก่แยงคอ ที่ผู้เล่นจะต้องใช้จากสนามแข่งเท่านั้น

คำศัพท์ ไก่ชน ที่ควรรู้

ไก่รองบ่อน ไก่ชนที่ทางบ่อนได้จัดเตรียมสำรองไว้ หรือไก่บางตัวไม่มีคู่แข่ง สามารถทำไก่รองบ่อนมาตีก่อนได้ เปรียบเสมือนมวยแทน ทั้งนี้ ไก่รองบ่อนอาจจะไม่ได้เก่งมากนัก แต่บางครั้งก็สามารถพลิกล็อกมาเป็นฝ่ายได้เปรียบในเกมได้เช่นกัน
ไก่รอยเล็ก คือ ไก่ที่มีขนาดตัวที่เล็ก น้ำหนักตัวไม่เกิน 3 กิโลกรัม
ไก่รอยใหญ่ หมายถึง ไก่ตัวใหญ่ มีขนาดตัวมากกว่า 3 กิโลกรัม หากหนัก 3 กิโลกรัมครึ่งถึง 4 กิโลกรัมจะเรียกว่า ไก่ได้รอย ปัจจุบันนี้การพนันไก่กำลังนิยมไก่รอยใหญ่ในการลงสนาม เพราะขนาดตัวกำลังพอดี
ปล้ำไก่ หมายถึง การนำไก่ชนมาทดลองซ้อมตีกัน และจะต้องใส่เครื่องป้องกันอันตรายให้ไก่ก่อนลงสนามทุกครั้ง เช่น การพันแข้งพันเดือยไก่ การทดสอบความสามารถของไก่ชน
ลงเหล่า หมายถึง ไก่ชน ที่มีรูปร่าง สีสัน ฝีมือ และชั้นเชิงที่ดี ในวงการถือว่าไก่ที่ลงเหล่าแล้วจะตีเก่งอย่างแน่นอน

บทสรุป

พนันไก่ชน เป็นเกมการพนันที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน ทั้งนี้ยังเป็นเกมการพนัน ที่ให้สนุกสนาม สามารถเล่นได้ตลอด ทั้งยังเป็นเกมพื้นบ้านประจำชาติไทยเลยก็ว่าได้ เพราะการพนันไก่ชนนี้อยู่คู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพนันไก่ชน ถือว่าเป็นที่นิยมแพร่หลาย ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้พนันไก่ชนยังมีการเปิดเว็บไซต์ออนไลน์ให้เหล่านักพนันได้เล่นกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของส่วนบุคคล ว่าต้องการจะเล่นแบบไหน ในส่วนของข้อดีของการเล่นพนันไก่ชนนั้น จะทำให้ผู้เล่นมีสังคมที่กว้างมากขึ้น จึงการรู้แพ้รู้ชนะ เคารพกฎกติการะเบียบในสังคม ส่วนข้อเสียนั้น อาจจะทำให้ผู้เล่นเสียเงินในการเดิมพัน เสียเวลา และอาจจะหนักจนถึงขั้นติดการพนัน ก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามควรที่จะเล่นแต่พอดีพอเหมาะ ไม่ทำให้เสียเวลา และติดจนเกินไป

 

ทิ้งท้ายการเล่นพนันออนไลน์
รูปแบบและวิธีการเล่นต่าง ๆ ของเกมการพนันนั้นในตัวอย่าง บาคาร่า คุณจะต้องสามารถที่จะอ่านเค้าไพ่ทั้ง 8 แบบรวมถึงวิธีการเดินเงินให้มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องซึ่งรับรองได้เลยว่าหากคุณมีความรู้ และความสามารถ ทำทุกสิ่งที่ให้พร้อมกับมีระเบียบวินัย คุณก็สามารถที่จะถึงเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวได้ รวมไปถึงการเลือกเว็บไซต์พนันที่จะต้องไม่มีปัญหาทางด้านการเงิน ไม่มีประวัติโกง การปิดเว็บหนีหรือแม้แต่การไม่ให้ความสำคัญของลูกค้าที่เข้ามาเล่นและฝากถอนเงินออกจากระบบ เพราะหากเลือกฝากเงินผิดเว็บก็สามารถที่จะทำให้คุณหมดตัวได้เช่นกัน ทุกสิ่งล้วนเป็นการพนันแต่จะดีกว่าถ้าเปลี่ยนจากการพนันเป็นอาชีพสามารถเล่นให้รวยได้เพียงคุณมีวินัยและมี Mindset ที่ดี คุณก็สามารถที่ประสบความสำเร็จในการเล่นพนันออนไลน์แล้ว

UFAR88 ทางเข้าหลากหลาย เล่นง่าย มาแรงที่สุดใครก็เล่น

เว็บแทงบอล แทงมวย การันตีการเงิน ปลอดภัยชัวร์ ชัวร์กว่าเว็บไหนๆ ที่คุณเคยเล่นหรือสัมผัสมา ความคุ้มค่าอยู่ที่นี่แล้ว! จะมองหาทางเข้าอื่นไปทำไม ในเมื่อ ufar88 ใช่ที่สุด! โอกาสที่คุณจะเป็นเศรษฐีอยู่ในมือคุณ อย่ารอช้า สมัครเลยที่ ufar88 เปิดบริการให้คุณตลอด 24 ชั่วโมงไม่ได้มีเพียงแต่ ระบบที่ดี เพราะทางเว็บไซต์ใส่ใจ และตั้งใจที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับสมาชิกทุกท่าน ทางเว็บไซต์เรามีพนักงาน Call Center คอยให้บริการลูกค้าสมาชิกเว็บเราตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ที่ไหน เวลาไหน ก็เล่นได้ เว็บนี้ดีที่สุดแล้ว เกมคาสิโนสนุกๆ มากมายรอคุณอยู่ สมัครได้แล้ววันนี้ทาง LINE Call Center ช่องทาง ที่สะดวกที่สุดแล้ว ไม่ยุ่งยากเลย จะแจ้งฝาก-ถอน ก็ง่ายไปหมด แล้วคุณจะหลงรักเว็บไซต์ของเรา ที่จะไม่ทิ้งคุณ หรือ ปิดหนีไปไหน เรามีฐานลูกค้ามากมาย ที่เล่นได้กับเว็บตรง ไม่ผ่านคนกลาง ปลอดภัย จริงใจ 100%

UFAR88 เว็บเดิมพันกีฬาออนไลน์ที่ดีที่สุด จบครบทุกขั้นตอน

ufar88 ที่มีความพร้อมอย่างมาก คมชัด เป็นการซื้อลิขสิทธิ์ การถ่ายทอด จากต่างประเทศ มาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ทำให้ ถ่ายทอดสดได้อย่างอิสระ และ การดูถ่ายทอดสด ของท่านก็ไม่ต้องกัวลเพราะ เราจัดทำระบบมาอย่างดีเยี่ยม ไว้เรียบร้อยแล้ว รอเพียงแค่ท่านเท่านั้น ที่จะเข้ามาใช้งาน ท่านก็จะได้รับ การบริการที่ดีที่สุด และ ยินดีต่อนรับทุกท่านอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงสมัครกับเรา ufar88เท่านั้นท่านก็จะได้รับทั้งหมดนี้ ไปแบบฟรีๆ ทันที

 

About the Author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may also like these

PowerFul By Rufeo